Brouček Stanislav

Brouček Stanislav

Narozen: 1947, Polička

Etnolog, zabývá se českou emigrací, imigrací do ČR, dějinami oboru, teorií etnicity.

 

Přehled zaměstnání
V Etnografickém ústavu (ÚEF) pracuje od roku 1974, v letech 1990 - 1998 byl jeho ředitelem. Vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí n.L. a FF MU v Brně.
 
Vzdělání a akademická kvalifikace
1977 - CSc. (práce na téma Dějiny národopisu)

1972 - PhDr. (práce na téma Česká emigrace ve Francii 1914 - 1918)
1970 - Fakulta filosofie Univerizty Karlovy, historie - čeština

 


Publication by same author

Exil sám o sobě
Týden zahraničních Čechů: III. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulantstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu: 28. září - 4. října 2003


Emigrace a exil jako způsob života
II. Sympozium O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu: konference zahraničních Čechů