Vaculík Jaroslav

prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.

Narozen: 27. 2. 1947, Velké Losiny

Historik. Věnuje se problematice Čechů v cizině v 19. a 20. století.
 
Přehled zaměstnání
1973 - dosud: PdF MU, odborný asistent, docent a profesor
1969-1973: Základní škola v Sobotíně, učitel
 
Vzdělání a akademická kvalifikace
2008: profesor, obor historie, FF UP v Olomouci 2002: docent, obor české dějiny, habilitační práce Reemigrace zahraničních krajanů a jejich usidlování v letech 1945-1950, FF MU
1986: docent, obor čs. dějiny FF MU
1984: CSc., obor čs. dějiny, disertační práce Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v letech 1945-1948, FF MU
1976: PhDr., obor čs. dějiny, rigorózní práce Reemigrace a usidlování volyňských Čechů na severní Moravě v letech 1945-1948, FF MU
1970: učitelství, obor dějepis ruský jazyk, PdF UP v Olomouci

 


Publication by same author