Schlögl Jindřich

Narozen: 29. prosince 1878
Zemřel: 21. prosince 1953

   Jindřich Schlögl se narodil 29. prosince 1878 v obci Svatá Helena (stará škola), Sedmihradsko, Uhersko. Po svém otci pokračoval jako učitel na Svaté Heleně. Jindřich Schlögl zemřel 21. prosince 1953 v obci Temešvár, Rumunsko. Byl pohřben v obci Temešvár, Rumunsko. Za manželku si vzal Bianku Nováčkovou. Bianka se narodila 28. února 1885 v obci Rešice, Uhersko. Zemřela okolo roku 1956 v obci Temešvár, Rumunsko.

   Jeho otci Jindřichu Schlöglovi se věnujeme v části věnované  Janu Schlöglovi.

(Část informací byla použita z internetových stránek „Rody Stránský, Schlögl a Váně z obce Řetová“.)


Publication by same author