Úzkorozchodná dráha Červen Brjag - Orjachovo
draha06-ii   V roce 2001 vyšel v časopisu Dráha článek o trati Červen Brjag - Orjachovo od Jaromíra Bittnera. 
S laskavým svolením časopisu Dráha uveřejňujeme článek v plném znění.
Celý článek