Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Войводово - едно непознато чешко село в България

(Vojvodovo – neznámá česká vesnice v Bulharsku)

Marek Jakoubek

   Recenze knihy „Войводово - едно непознато чешко село в България“, která vyšla v roce 2013 v bulharském vydavatelství Paradigma (Парадигма). Autorem je Todor Božinov, recenze vyšla na jím vydávaném webu „kashkaval tourist“ (www.kashkaval-tourist.com).

Autor recenze: Todor Božinov
Vyšlo: www.kashkaval-tourist.com, 3.8.2014.

   Poté, co kashkaval tourist uveřejnil jeden ze svých nejúspěšnějších článků „6 míst, u kterých nebudete věřit, že jsou v Bulharsku“ jsem byl kontaktován českým badatelem Markem Jakoubek, který zkoumá jedinečnou vesnici v severozápadním Bulharsku, Vojvodovo. Marek Jakoubek v současné době učí antropologii na Západočeské univerzitě v Plzni.

   Jakoubek navštěvuje vesnici nejméně dvakrát ročně a je autorem řady publikací zabývajících se historii vesnice. Jednou z jeho nejnovějších prací je kniha „Vojvodovo - neznámá česká vesnice v Bulharsku“ (publikována v češtině a bulharštině). Jedná se o kolekci sedmi článků a studií s fascinující osobní předmluvou a přehlednou časovou osou historie Vojvodova, které nahlížejí na Vojvodovo z několika pohledů.

   Dnes se Vojvodovo může pochlubit architektonickým stylem, který je podobný spíše českým zemím a střední Evropě, než Balkánu.

   Co dělá Vojvodovo tak zvláštní, je však to, že bylo založeno etnickými českými osadníky v roce 1900 a dodnes se pyšní architektonickým stylem, který je podobný spíše českým zemím a střední Evropě, než Balkánu. Přestože byla v roce 1950 česká komunita přesídlena do Československa, její architektonické (a do jisté také kulturní) dědictví je stále poměrně neporušené – avšak je nutné vyvinout určité úsilí o zachování tohoto klenotu.

   Jakoubkova kniha se zaměřuje několik důležitých rolí, které tato malá, ale živá česká komunita hrála v dějinách Bulharska a každodenním životě. Bylo okouzlující se dozvědět, jak stovky českých kolonistů přepravily všechny své věci na vlastnoručně vyrobených vorechy po Dunaji z Banátu v dnešním západním Rumunsku! „Voyvodovo - neznámá česká vesnice v Bulharsku" je vynikajícím pramenem, psaným s velkým důrazem na detail a množství informací.

   Zajímavá je také skutečnost, že i když Češi tvořili ve Vojvodovu většinu, obývali je společně se Slováky, banátskými Bulhary, Srby a dalšími národnostmi, z nichž většina byli kolonisty z Rakouska-Uherska. Vojvodovo tak tvořilo malý „tavící kotel“. Češi byli horliví evangelíci, kteří zůstali z velké části uzavření ve vlastní komunitě. Dokonce i s městskými českými obyvateli Bulharska (z nichž většina zde byla od přelomu století) udržovali jen minimální vztahy.

   Jednou z mála forem jejich světské zábavy bylo, že po nedělní bohoslužbě šli na nádraží, oblečeni do svých, pro místní obyvatele exotických krojů a barevných šatů. Tam pak pro zábavu zpívali ohromeným cestujícím, kteří často žádali strojvůdce, aby odložit odjezd o ještě jednu píseň!

   Pokud se chcete dozvědět více o tomto malém kousku České republiky v zapomenutém bulharském severozápadě (a umíte bulharsky nebo česky), Jakoubkova kniha „Vojvodovo - neznámá česká vesnice v Bulharsku“ je vynikajícím zdrojem napsaným s velkým důrazem na detail a osahující mnoho informací. V Bulharsku lze knihu zakoupit v nakladatelství Paradigma.

Todor Božinov

Původní recenzi v angličtině si můžete přečíst zde: Voyvodovo – an unknown Czech village in Bulgaria (book review)