Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel

Marek Jakoubek

Autor recenze: Miroslav Jireček
Vyšlo: Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History (2012), 98, č. 3-4 s. 359-363