Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku

Neco Petkov Necov

Autor recenze: Tereza Zíková
Vyšlo: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2006 2, s. 183-184

Tereza Zíková