Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900–1950

Lenka J. Budilová

Autor recenze: Samuel Wlaschinský
Vyšlo: Slovanský přehled (2014), Roč. 100, č. 1 s. 210-212