Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900–1950

Lenka J. Budilová

Autor recenze: Gabriela Fatková
Vyšlo: Lidé města = Urban People (2012), 14, č. 3 s. 575-578